q קצין הגנת מידע ונציג gdpr - Datadiem

Datadiem מציעה שירות DPO חיצוני (Data Protection Officer) ותומכת בלקוחותיה המעוניינים לעמוד בדרישות ה-GDPR (General Data Protection) או להגיב להנחיות של רשות מפקחת כמו ה-CNIL בצרפת.

DPO מוסמך CIPP/E על ידי ה-International Association of Privacy Professional IAPP וחבר באיגוד קציני הגנת המידע הצרפתי AFCDP.

אישור DPO CIPP/E

אני רוצה להביא את העסק שלי לעמידה ב-GDPR

קצין הגנת המידע (DPO) הוא איש המקצוע שאתה צריך כדי להעריך את הצרכים שלך ולתאם את יישום הציות שלך.

אני רוצה להרחיב את העסק שלי לתוך האיחוד האירופי

אם אתה נמצא מחוץ לאיחוד האירופי, סעיף 27 של GDPR מבקש ממך להגדיר נציג GDPR באיחוד האירופי בפני רשות הפיקוח (CNIL בצרפת).

Datadiem תומכת באנשי מקצוע בתעשיות שונות: אירוח ואירוח (תוכנת הזמנות PMS, מערכת ניהול נכסים מסוג SAAS, סוכנויות נסיעות מקוונות OTA), בריאות (טלרפואה וייעוץ טלפוני), פיננסים ובנקאות (מנהלי נכסים), אנרגיה, ביטוח, טלקומוניקציה.

רכשנו ידע מעשי במגזרים אלה, במיוחד בשוק האירופי. Datadiem מספקת לעסקים פתרון המשלב שירותים משפטיים, כישורים טכנולוגיים ואסטרטגיים לכניסה לשוק האירופי.

Datadiem מציעה שירות ייצוג לרשות הפיקוח כהגדרתה בסעיף 27 ל-RGPD מטעם בקרים או קבלני משנה שאינם מבוססים באיחוד האירופי.

שמור על אמון הלקוחות שלך, לא רק בנתונים שלהם.

Datadiem מקימה מיפוי נתונים כדי לערוך ולתחזק את מרשם פעילויות העיבוד. עורך ביקורת של ממשל, אבטחה ארגונית ואבטחה פיזית המיושמת לפני ביצוע הערכת סיכונים ופיתוח מפת דרכים לעמידה ב-GDPR.

בשיתוף עם הצוותים שלכם, Data Diem מיישמת את הרעיון של "אמצעים טכניים וארגוניים" הנזכרים בכל ה-GDPR, על מנת להציע לכם פתרון מותאם ומציאותי.

Datadiem מיישמת ומנהלת את המלצותיה תוך תשומת לב מיוחדת ל:

 • ניהול עיבוד חוצה גבולות,
 • ביצוע DPIA (Privacy Impact Assessment) בכל פעם שזה ייחשב הכרחי,
 • הכנסת נהלי הגנת נתונים ברירת מחדל (פרטיות כברירת מחדל) ותכנון מוקדם (פרטיות בתכנון).

Datadiem מספקת הדרכות RGPD מותאמות אישית וכן תמיכה ייעודית ל-DPOs פנימיים וחיצוניים ולעובדי מפתח אחרים (משפטי, IT, HR, מנהל שיווק).

הדרכות GDPR

סמינר מקוון של GDPR

Register to next webinar that is interesting for you!

  מדריך לתאימות GDPR

  המהדורה החדשה של Datadiem 2022 GDPR Compliance Guide מקלה להבין את הכללים שהוכנסו על ידי תקנת GDPR כדי לאפשר למנהלים של חברות וסוגים אחרים של ארגונים לעמוד בדרישות הגנת מידע אישי.

  המדריך מסביר לא רק את החובות המוגדרות ב-GDPR אלא מעבר לכך, מציג את השלבים השונים לעמידה בחקיקה, את הטכניקות והנהלים הקונקרטיים שיש להפעיל, כמו גם עצות חשובות מאנשי מקצוע מנוסים.

  שירותי IT

  Scroll to Top